Kouzlo Vánoc

„Už aby bylo po Vánocích.“ Tuto větu lze zaslechnout poměrně často všude tam, kde se příliš nakumulovalo chtění prožít nejkrásnější svátky roku podle jakýchsi nepsaných, nicméně rok od roku náročnějších pravidel.

Tato pravidla vedou člověka například k tomu, že si na nákup vánočních dárků vezme půjčku. Strhne se pod tíhou jídla a pití, které je potřeba navézt domů, aby o svátcích nic nechybělo, v množství, které by vystačilo na několik týdnů. Akt nakupování dárků je dnes pro mnohé více stresem než tichou radostí z obdarovávání. Nemusíme zde rozebírat, kolik vnitřního pnutí a nervozity je prožito, než je byt naklizen a svátečně vyzdoben. Mnozí v tento čas odlétají do teplých krajin, aby se tomuto „bláznění“ vyhnuli.

Dá se prožít vánoční čas i jinak než náročně a hekticky?
Zcela jistě! Dá se prožít velmi niterně a symbolicky. Období, ve kterém se připravujeme na prožití „vánočního kouzla“, začíná čtyři týdny před dnem, ve kterém proběhne zimní slunovrat. V těchto čtyřech týdnech se symbolicky zobrazují čtyři uplynulá roční období. Prožitá zima se tedy zobrazuje v prvním týdnu. Jaro odcházejícího roku znovu ožívá ve druhém týdnu. Třetí týden náleží létu a čtvrtý týden podzimu. Pokud bychom si psali deník a pro zajímavost porovnali, co se nám během roku dělo a jak jsme to prožívali, v těchto čtyřech týdnech se bude znovu zobrazovat přes naše pocity či reálné děje určitá zkrácená verze toho, co je potřeba ještě pochopit, pročistit, odpustit, propustit a definitivně uzavřít. V těchto týdnech jsou také nablízku řešení, pomoc, vyrovnání se. Dostává se nám možnosti sejmout ze sebe tíhu toho, co se nám dělo, a do roku nového vstoupit bez zbytečné zátěže. Tím je samozřejmě míněno to, co lze a je nám umožněno odložit. Tento čas je tedy velice vhodný k tomu, abychom vnitřním zrakem sledovali niterné děje a svoji pozornost si nenechali odvádět. Ovšem dokažme to v předvánočním šílení…

Štědrý večer je časem hojnosti a splněných přání
Pokud bychom chtěli kouzlo tohoto večera prožít v symbolické rovině, pak je tento den, tak jak jej prožijeme a procítíme, obrazem roku nastávajícího. Zde se ukazuje určité vysvětlení toho, proč celý rok žijeme tak hekticky. Je tedy nanejvýš důležité být s lidmi, které máme rádi. Obdarovat se navzájem tím, že spolu můžeme být v souladu a vzájemné lásce.

Den po štědrém večeru začíná 12 dnů, které opět můžeme symbolicky vnímat jako dvanáct měsíců roku nastávajícího. Tedy 25. 12. – nastávající leden, 26. 12. – nastávající únor, 27. 12. – nastávající březen atd. Tyto dny si lze tedy „předpřipravit“ příští rok tím, že se v nich věnujeme aktivitám, které nás těší, baví, přinášejí nám i druhým užitek. Eliminujeme stres, nesváry s druhými i hektičnost našeho života. Kouzlo Vánoc nás tak bude obdarovávat po celý další rok.

Aktuální nabídku předplatného časopisu RITUALS si můžete prohlédnout zde.